Beğenilenler

Balıkesir’li…. Vasfi Aşçılı’nın…… Araştırmaları, Tespitleri ve Önerileri

Sevgili Cem; Bugüne kadar gerek senin gerekse katılımcı arkadaşların tüm fikirlerine canı gönülden katılıyorum ve destekliyorum.                                                                                                        

Aşağıda belirteceğim bazı konular var ki bir çok kişinin gözünden kaçmış veya önemsemediği konuları bir bütün olarak ele alınıldığında her biri birbirini destekleyen çok önemli unsurlar.                                                                        
Seni  bilgilendirme amaçlı yazıyorum kisende bu konuları incelersen bugüne kadar yapmış olduğun katkılaraçok daha farklı  zihninde yeni ufuklar açabileceği ve yeni projelerine yön verebilecek olması düşüncesi ile paylaşıyorum.  

Konu 1-MEB Orta öğretim kurumlarındaki

MADDE 36- (3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Sporcu-Öğrencilerin

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme ile ilgili maddenin içinde çokça  gizli öznelerin bulunduğu açılımı sonucunda olumlu değişmişti.                                                      

Bu açılım Ben oğlum performans sporcusu iken bu maddeyi kullanmıştım. Bunu çok antrenöre ve kulüp yöneticilerine anlattım ama çok kişinin gözünden ya kaçtı ya da önemsemediler.                                                    (sporcu-öğrencileri çok ilgilendiren gizli öznesi şu; . Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Bu da MEB iş günü 180 gün olduğuna göre bu madde 90 güne tekabül ediyor.)
O dönem bu maddenin altı çok boştu ve bununla ilgili spor,meb bakanlık düzeyinde çok uğraş verdim. (çok yazdım, çizdim, )
Daha sonra ;Gerek MEB gerekse GSB sporcu-öğrenciler ile ilgili iş birliği protokolleri ile sosyal etkinlikler  başlıkları ile altları bir hayli dolduruldu.                                                                                                                              
Ayrıca pandemi öncesi ilk adımlar aşağıdaki gibi atılmıştı;                                                                                 ‘’Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin akademik başarılarının yanında ‘bilim’, ‘sanat’, ‘kültür’, ‘spor’ ve ‘toplum hizmeti’ gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinlikler,

 e-okul sistemindeki yeni modülde kayıt altına alınmaya başlanmıştı.

OKUL DIŞI BİREYSEL ETKİNLİKLER
Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-Okul modülüne işlenecek. Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak. Bakanlık, bilimsel etkinlikleri bilim olimpiyatları, bilim şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışmaları, patent sahibi olma, faydalı model sahibi olma, bilimsel toplantılar, bilimsel araştırma yarışmaları ve zeka oyunlarına katılım olarak belirledi.’’

2-MEB bugün meslek liseleri olarak spor liselerini hemen her yerde alt tesisleri ile açma eğilimindeler ayrıca şöyle bir şeyde şahitliğim var.

Okul aile birliği başkanlığı döneminde o gün ki MEB müsteşarının Balıkesir ziyaretinde söylemi ve planlamaları şu şekilde idi ki şuana kadar dabu söyleleri ağırda olsa bir şekildeyürütüldüğünü gözlemliyorum.
‘’MEB Müsteşar bey çok uzun yıllar GSB lığında bürokrat olarak çalıştığı için sporun,sporcununsorunlarını çok net biliyordu.
Bu konuşma 2016 yılında oldu ve aynen aktarıyorum.
Daha önceki uygulamalarındaki Güzel sanatlar ve Spor liseleri çalışmalarında çuvalladıklarını ama bu yeni sistemde öncelikle spor liseleri ve devamında spor yüksek okullarında her bölgenin her ilin durum analizine göre branş okullarına dönüştürülmesini planladıklarını konuşmasındabelirtmişti.                                                      
Hatta şunu da ilave etti .
Ben her iki kuruma hakim olan bir birey ve veli  olarak çocuğumda;
eğitim mi?                    
Spor mu ? ikilemini yaşıyorum ve bu sistemde bunu birlikte yürütemeyeceğimiz için başarılı sporcu olan çocuğumu üzülerek söylüyorum ,herveli gibi çocuğumuz için  eğitimi seçmek zorunda kaldık.
Onun için mümkünse bunun her ikisini birlikte yürütülmesi için çalışmalarımız var.
Bunu uygulamaya en kısa sürede geçireceğiz diye ifade ederken de pilot olara bu çalışmanın, ilkini de Futbolda Rivada futbol branş lisesi olarak başladıklarını ve de bundan sonrada bu spor liselerinin branş liseleri olacağını belirtmişti..
Daha sonra bu projenin mimarı kim diye incelediğimde Bizim KSK masatenisinden bu gün Marmara ünv. Antrenör Bölüm Başkanı Güven Erdil olduğu bilgisine ulaştım.

3-Her ne kadar şuan Sayın Müsteşarın görevde olmasa da Müsteşarın tüm ifade ettiği şeyler

Bugün görüyorum ki çok ço ağır olsa da bir şekilde ilerliyor.
En azından veli ve sporcu-öğrencilerde gelecek kaygısındaki  Eğitim mi? Spor mu?                                                                                                                 İkilemi eskiye oranla ortadan kalktığı gibi her ikisini birlikte yürütebilme olanağı istenildiği düzeyde olmasa sporcu-öğrenciyi kaybetme olasılığı azaldı.

4-Spor liseleri altyapı tesisleri ile bir çok il genelinde açılırken de (okulların spor branşlarınıbölgelere veya illerin potansiyel spor branşlarına göre MEB ve GSHİ belirleyecek),

5.Ayrıca BESYO diye bildiğimiz genelde beden öğretmeni yetiştiren yüksek okulların özellikle bulunduğu alanlarda fiziki sportif tesisleri durumlarına göre buraları SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  sadece tabela olarak değiştirilmiyor.

‘’Spor bilimlerindeki, bilimsel bölümleri ve akademisyenler ile takviye edilirken de Spor Bilimleri Fakültesi özellikle aktif sporcu olanlara öncelik verilirken,Eskisi gibi sadece beceri koordinasyon testleri ile alınmıyorlar.

Öncelikle Fakülte mutlak 4 takım en az 6 en çok 8 bireysel branşta alım yapıyor .
Sporcu-öğrencilerin yaptıkları spor branşlarına başarılarına göre karşılığındaki  belli kriterleri ibra ettiklerinde tablodaki karşı gelen puanı aldıktan ve değerlendirme değerlendirmeye girdikten sonra yine kendi spor branşlarında uygulama sınavına giriyorlar.
Burada da eskiye oranla araya birilerinin adamları pek giremiyor net  branşın sporcu-öğrencileri çok avantajlı oluyorlar.
Bu da branşında halen daha hem aktif sporcu-öğrencilere hem avantaj sağlıyor hem branşında akademik eğitim almasını sağlarken hem de spor yaşantısına devam edebiliyorlar.                                                                           PANDEMİ her şeyi etkilediği gibi bunu da çok etkiledi inşallah bu sistem bozulmaz.Daha da geliştirilerek devam eder.

Sevgili Cem; Tüm bunlar ,bizim dönemlerimize göre kanımca olumlu gelişmeler. Mutlaka çok eksiklikler veya eleştirilecek çok yönler mutlaka var. Fakat bizler bu işin olumlu olan ufacık bir yerinden iyi niyetle hep elele birlikte tutar isek mutlaka branşımızı bir şekilde hep beraber çok ama çok farklı seviye ulaşmasına katkı sunabiliriz diyedüşünüyorum.

Ayrıca aşağıda bugün Balıkesir masatenisinin kronojik anımsatmasını yapmamdaki amaç ;

1) Mücadeleden asla vazgeçmemek

2)En önemlisi bu yolda çok tek başıma kaldım ama asla vazgeçmedim. 3)Gerektiğinde Kurumlarla, Devletin Bakanlıklarıyla çatışmadan kaçmadım ama hep Plan-Proje ile yapıcı gittim ve sonuçta hep bana olumlu dönmek zorunda kaldılar.

4)Gerektiğinde bu mücadelenin doğru olduğunu kanıtlamak adına Balıkesir’de tek başına alanlarda gönüllü çok çalıştım.

Kısaca diyeceğim o ki sevgili arkadaşım; Tüm eski yeni arkadaşlarımızla tüm bunları birliktelik sağlandığında çok daha kolay yapılabileceğine yürekten inanıyorum.Çünkü bunu birebir inat eden ve de gönüllü  uygulamaya çalışan olarak inanıyorum…..

Yeter ki TMTF bu işin olacağına inan kişilerden oluşsun yeter.
Yapılacaklarda çok zor değil.
Onları da sonra kısa kısa maddelerle bir ara yazmaya gayret ederim.
BALIKESİR MASATENİSİNİN KRONOJİK gelişimi….

Hiçbir şey şans veya tesadüf değil bu konuda BALIKESİR MASATENİSİ gelişimi için yıllardır bir mücadele verildi ve de devam ediyoruz. Ömrümüz yettiğincede devam.

Balıkesir’ in ticaret hayatının gelişmesi içinde spor ile sosyal yaşantısının da aynı paralelde ele alınıp bir üst seviye getirmek amacıyla bu süre;

1) Balıkesir’de aktif Sporcu yaşamı olan genç iş adamlarından oluşan  (BAİGAD)  ile 1992 yılında kuruldu ve başladı.
2) BAGİAD ile bu süre 1992-1994 yılına kadar  Beden terbiyesine ait tesislerin iyileştirilmesi süreci ile devam eden süre sonrası,
3) BAGİAD gerçek işlevsel ticari yaşamın gelişmesi çalışmaları mecrasında devam etmesi için çalışma alanları olarak ikiye ayrılmış,
4) BAGİAD Balıkesir’ in spor ile sosyal yaşantısının gelişmesi içinde çalışmalarına devam etmiş,
5) O gün ki konjektörel neden ile spor ile sosyal yaşantısının gelişmesindeki  grup BAGİAD danayrılarak yine aynı kapsamda spor kulübü kurma kararı aldı.
6) Bu kapsamda eski elit masatenisi,yüzme,basketbol ,voleybol ve atletizimsporcularından oluşan bu grup;
7) Atıl durumdaki Atatürk Yüzme Havuzu ve sosyal tesisi alma girişimi ile 1995 yılında Yüzme ihtisas kulübünü kurdu.
8) Tesisin alınma aşamasının olumlu sonuçlanması durumunda  ilk olarak aktif faaliyet olarak Masatenisi ve yaz döneminde yüzme faaliyete geçecekti.
9) Sonuç o gün ki konjektörel  gelişim tamamen yüzme branşına döndürdü.

Bu kapsamda yüzme gelişimin tamamlanabilmesi için  kulüp aktifiyetimizin‘’Yüzme’’branşına verdiğimiz ağırlığımızı2010 yıl sonunda(Bu dönemde yapacağımız çalışmalarda kulübe bir zarar gelmemesi içnhem kurucu hem de görevimden istifa ettim) sonlandırdıktan sonra Ana branşımımız  ve hedefimiz ‘’MASATENİSİ’’ branşını  hareketlenme çalışmalarına hız verdik.

10) O gün ki Masatenisi  il temsilcimiz ve de  Tuncsiper masatenisi kulüp başkanı eski masatenisci arkadaşımızın ile başlayan masatenisi hareketlendirme süresi,
11) 2011 Yılında O gün ki TMTF Başkanımız Oktay ÇİMEN  ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile iletişimle  yavaş yavaş ivme kazanmaya başladı,
12) 2012 Yılında Değerli büyüklerimiz; Rah.NamiUZUNDAĞ ve Allah ömür versin Erdal AKAS’ınyol göstericiliği ile devam eden süre içinde,
13) 2012-2013 Yılları arasında Mustafa YAMAN ile Balıkesir masatenisi yeniden oluşumu,gelişmesiiçin birlikte yapılan çalışmalar içinde bir çokçalışmalarımız  ve görüşmelerimiz( isimlere girmeyeceğim bir tek Rah.Nejat ŞUMLU abimizin ismini vereyeyim ) devam etti.  
14) 2012-2013 yıllarında kendi mecramızda kişisel gelişimlerimiz içinde ; Balıkesir’de yıllardır yapılamayan gönüllü İlkokul seviyesinde çalışmaları başlattık
15) Bu çalışmalar Yerel basında ve Tv de gündem olunca, gençlik sporda kısmen bir hareketlenme olsa da  asıl hareketlenme  Kula grubunda oldu.
16) Özellikle 2014 yılında BUPİLİÇ masatenisi kulübümüzün kurulması ile başlayan aktif hareketlenme,
17) Yine 2014-2016 yılına kadar bir okulumuzun kurucu okul aile birliği başkanlığı dönemimde her alanda ,her platformda kamuoyu yaratma çalışmalarım ile birlikte bu süre devam etti.
18) 2017 Yılında Balıkesir’de başlatılacak ‘’BENGİ’’ projesinde o gün ki Milli Eğitim Müdürümüz Şahan ÇÖKER beyle iletişim ile masatenisinin her yaş kategorinde özellikle ilkokul seviyesinde yer almasını sağlanması ile süreç devam etti.
19) 2017 Yılında fahri olarak kabul ettiğim. BUPİLİÇ Kulübümüzün  antrenör oluşum ve altyapı genel  koordinatörlüğü görevini yürütmegörevi içinde,
20) O gün ki TMTF Başkanı Kerim KOÇ ile özel görüşmeler içinde, yaklaşık 35 yıldır bir türlü açılamayan bildiğiniz üzere Antrenör kursumuzu açılması ile devam eden süreç ve sonrasında
21) Olimpik sporlar okul projesi;Okul öncesi,1/2/3 sınıf yaklaşık 125 öğrenci ile örnek altyapı proje çalışmalarını TMTF Başkanı Kerim KOÇ ve yönetim kurulu özel paylaştım,bigilendirdim
22) Bu çalışmalar içinde Sayın TMTF Başkan’ın ,Balıkesir’e özel ziyareti oldu.  
23) Daha sonrasında ise Kardeşim, Uğur EROL’ un çok özel gayretleri ile 2.kademe kursumuz açılmasını sağladı ve bugünlere kadar geldik.
24) İlk günden bugüne kadar TMTF ile olan ilişkilerimizde belirttiğimiz üzer İl temsilcimizin içimizden birinin  olması talebimize de kayıtsız kalmadılar.
25) Bu görevide bizleri kırmayıp talip olan Nurettin hocamızı layık gördüler.

      Tüm bunları  buraya kadar elimden geldiğince kronojik anımsatma olarak  

      özetlemeye çalıştım…. Sonrası aşağıdaki bölümde

BALIKESİR MASATENİSİ OLARAK

BUGÜNE KADAR YOL HARİTAMIZDA ALDIĞIMIZ YOL VE HAZIR DURUMA GELENLER

1. Balıkesir her platformda gerekli kamuoyunun dikkati Meb il ,B.şehir ,altıeylül,karesi  ilçe mebve belediyeler bir şekilde masatenisi için hazır durumda geldiler,
2. Gençlik hizmetleri  kısmen de olsa  eskiye oranla hazır burada halen daha ???? var.
3. TMTF ,Balıkesir’i öncelikli iller kapsamına aldı.
4. Masatenisi eğitimci /antrenör sayısı olarak yeterli seviyede öncelikli iller arasındayız.
5. Toplamda İki tane Bupiliç ve B.şehir kulübü gibi süper ve 1.ligde Balıkesir’i üst seviyede Kadın ve Erkek vasıflı kulüp takımlarımız temsil ediyor ve TMTF gözü bu kulüplerimizde .
6. Tüm bunlara ek özellikle kursiyer ve bu kulüplerimizin altyapısının oluşturacak pandemiöncesi başlattığımız 2 adet daha vasıflı kulübümüz daha geliyor . (Pandemiden dolayı aksadı) Biri hazır durumda pandemi sonrası hemen geliyor.Diğeri hazırlık aşamasında…
7. Balıkesir’in genlerinde var olan masatenisi ayrıca ilimiz genelinde çok sevilen ve popüler bir branş olmasını da dikkate aldığımızda,
8. Merkez iki ilçemizdeki  ilkokul ve ortaokul öğrencisi sayımızın  40 .000 in üzerindeki  potansiyeli ile insan kaynağı olarak hazır olması,
9. En önemlisi ,Devletimizin spor ile ilgili  bir çok yeni atılımla yönetmelik değişikleri vs.gibi SPORCU ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN ;SPOR MU ? EĞİTİM Mİ? İkilemini ortadan kaldırması ile oluşan olumlu gelişme sonucunda hepimiz için bir avantaj teşkil ediyor olması,
10. Sporcu /öğrenciler için Meslek lisesi olarak ,Balıkesir’de spor lisesinin açılması ve masatenisini de kapsayacak olması,
11. Sporcu /öğrenciler ; Yine yükseğini okuyabileceği Balıkesir Üniversitemizin de BESYO statüsü değişmesi ile Spor Bilimleri Fakültesi olması sonucunda
12. SPORCU /ÖĞRENCİLERİN kendi spor branşlarında uzmanlık eğitimi yolunun  açılmasının yanı sıra hepinizin bildiği üzere  akademisyen hocalarımızda bu konuda  her konuda bizlerle birlikte ve yardımcı olması…
13. Burada en önemli olarak görünen bir tek çalışma alanı sıkıntısı onunla ilgili Belediyelerin bir takım çalışmaları var olduğunu biliyorum ama detayını bilmiyorum. Sanırım onları da çözebiliriz….

ŞUAN PANDEMİ BİTTİKTEN SONRA

SONUÇ OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE

BALIKESİRİMİZ BU KONUDA EN HAZIR DURUMAKİ İLLERDEN BİRİ DUMUNA getirdik..

 Selamlar

  Vasfi AŞÇILI

 

Sevgili Vasfi’nin Araştırmaları, Tespitleri ve Önerileri.

Bana gönderdiği yazıyı aynen yayınlıyorum. 

Yorumunuz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yukarıya çık